אישור לקבלת חשבונית דיגיטלית

  שם חברה

  ח.פ

  באפשרותכם לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות הודעה למייל: contact@weinstock.co.il


  פרטים לשליחת חשבוניות

  שם איש/ אשת קשר

  תפקיד

  כתובת מייל למשלוח חשבוניות

  פרטי ממלא הטופס

  שם מלא

  תפקיד

  חתימה